FUJARY A PÍŠŤALY I.

Za tajomstvami starých majstrov

Skúsenosti pôvodných nositeľov tradícií, názory etnografov, postupy výroby, archívne fotografie a autentické zvukové nahrávky

Stručne o knihe

  • 544 farebných strán
  • viac ako 1500 autentických fotografií
  • 44 minút zvukových nahrávok starých majstrov
  • 12 rokov tvorby na kompletnej knižnej trilógii

Knižný projekt Fujary a píšťaly zahŕňa sumárny pohľad na typické ľudové hudobné nástroje Slovenska – fujary a píšťaly a ich najskúsenejších výrobcov a interpretov od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť.

Téma fujary a píšťaly Slovenska nebola u nás doteraz v takejto sumárnej, rozsiahlej a praktickej podobe spracovaná, ani knižne publikovaná. Časť publikácie tvorí história, výroba, ornamentálna výzdoba a interpretácia piesní a ich vzácni nositelia.

Ideou publikácie je zachovanie hudobného a výrobného odkazu pre ďalšie generácie. Okrem tabuliek s rozmermi pre valaské a laznícke fujary, aj pre 6-dierkové pastierske píšťaly, autor prináša reportážny vstup z prijatia fujary a fujarovej hry do UNESCO v Paríži.

Cieľom knihy je uchovanie kultúrneho dedičstva Slovenska zameraného na fenomén – fujara

Ukážky a CD

Okrem postupov výroby, životných príbehov, unikátnych fotografii je súčasťou aj CD nosič s pôvodnými nahrávkami 22 piesní, ukážok hry a rozfukov „starých“ majstrov – fujaristov.

posolstvo knihy a odkaz autora

Kniha nech slúži budúcim generáciám ako archív s „rodnými listami“ výrobcov slovenských fujár, píšťal a nositeľov piesní. Verím, že sa stane zdrojom inšpirácie pre záujemcov, ktorí budú obrusovať ich hlas do stále čírejšej podoby a ornamentálnej výzdoby, uvedomujúc si hodnoty tohto jedinečného umenia, dedičstva našich predkov …

Marian Plavec, autor

O príprave knihy Fujary a píšťaly

Proces tvorby knihy bol rozdelený do časových míľnikov

  • Príprava obsahu knihy 2010-2022 – ukončené
  • Grafické spracovanie knihy – január až august 2022 – ukončené
  • Tlač knihy – september 2022 – ukončené
  • Krst knihy a umiestnenie do kníhkupectiev – október 2022 – zrealizované (pozri fotogalériu)

Objednať knihu

Cena publikácie je 65 eur. Poštovné a balné je 5 eur. 

Menu