Osvetovo-vzdelávacie vystúpenia

 

  • Zletela kukučka (pre materské školy)
  • Poviem vám to cez fujaru (pre základné a stredné školy)
  • Zbojníkova modlitba (pre kultúrne a sociálne zariadenia)
Menu