FUJARY A PÍŠŤALY I.

Za tajomstvami starých majstrov

Skúsenosti pôvodných nositeľov tradícií, názory etnografov, postupy
výroby, archívne fotografie a autentické zvukové nahrávky

Podporte vydanie knihy

posolstvo knihy a odkaz autora

Kniha nech slúži budúcim generáciám ako archív s „rodnými listami“ výrobcov slovenských fujár, píšťal a nositeľov piesní. Verím, že sa stane zdrojom inšpirácie pre záujemcov, ktorí budú obrusovať ich hlas do stále čírejšej podoby a ornamentálnej výzdoby, uvedomujúc si hodnoty tohto jedinečného umenia, dedičstva našich predkov …

Marian Plavec, autor

O knihe

 • 544 farebných strán
 • viac ako 1500 autentických fotografií
 • 44 minút zvukových nahrávok starých majstrov
 • 12 rokov tvorby na kompletnej knižnej trilógii

Knižný projekt Fujary a píšťaly zahŕňa sumárny pohľad na typické ľudové hudobné nástroje Slovenska – fujary a píšťaly a ich najskúsenejších výrobcov a interpretov od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť.

Téma fujary a píšťaly Slovenska nebola u nás doteraz v takejto sumárnej, rozsiahlej a praktickej podobe spracovaná, ani knižne publikovaná. Časť publikácie tvorí história, výroba, ornamentálna výzdoba a interpretácia piesní a ich vzácni nositelia.

Ideou publikácie je zachovanie hudobného a výrobného odkazu pre ďalšie generácie. Okrem tabuliek s rozmermi pre valaské a laznícke fujary, aj pre 6-dierkové pastierske píšťaly, autor prináša reportážny vstup z prijatia fujary a fujarovej hry do UNESCO v Paríži.

Cieľom projektu je uchovanie kultúrneho dedičstva Slovenska zameraného na fenomén – fujara

Ukážky a CD

Okrem postupov výroby, životných príbehov, unikátnych fotografii je súčasťou aj CD nosič s pôvodnými nahrávkami 22 piesní, ukážok hry a rozfukov „starých“ majstrov – fujaristov.

Autor knihy

Ing. Marian Plavec

Novinár, fotograf, výrobca a inštrumentalista na vzduchozvučných ľudových hudobných nástrojoch Slovenska Ing. Marian Plavec sa narodil 9. augusta 1949 v Banskej Bystrici. Jeho celoživotný vzťah k hudobnej kultúre ľudu rodného kraja je ozvenou genetiky jeho rodov pochádzajúcich z Veľkej Lúky a Detvy na Podpoľaní.

Výrobe vzduchozvučných drevených nástrojov a interpretácii pôvodných fujarových piesní sa začal venovať po roku 1978.

Je nositeľom viacerých prestížnych ocenení.

Ocenenia autora

 • Cena Dr. L. Lenga – Instrumentum excellens, Detva,1984, 2009, 2010
 • Pocta Národného osvetového centra, Bratislava, 2014
 • Cena Pavla Tonkoviča, Bratislava, 2012
 • Majster Cechu slovenských gajdošov, Malá Lehota, 2000
 • Pamätný list primátora Detvy za hru na fujare, FSP Detva, 1988

Významné míľniky autora: 

 • Prvá samostatná výstava nástrojov, DK Ružinov, 1985
 • CD Christmas Mass/Carols, OPUS, 1985 a 1986
 • Televízny film Ako divé husi… drumbľa, trombita (réžia M. Ťapák, 2000)
 • Kniha Majstri, Výrobcovia ľud. hudobných nástrojov Slovenska, 2003
  CD Fujaristi z hlavného mesta, Akcent, 2004
 • Prezentácia fujary-dvojačky a drumble, Paríž, UNESCO, 2006
 • Publikácia Svetozár Stračina, Spomienky na hudobného skladateľa, 2010
 • Benefičný koncert na opravu kostolného organu, Tomášov, 2012
 • Zbojníkova modlitba, premiéra, Bratislava, 2014

Predchádzajúce knižné diela autora

Marian Plavec je tiež autorom týchto úspešných publikácií:

MAJSTRI
rok vydania: 2003
Náklad: vypredaný

SVETOZÁR STRAČINA
rok vydania: 2010
Náklad: vypredaný

O príprave knihy Fujary a píšťaly

Vydanie publikácie, ktorá je v tak bohatom a rozsiahlom prevedení ako je kniha Fujary a píšťaly nie je jednoduché ani z finančného hľadiska. Hoci ide o dielo, ktoré má nepochybne celospoločenskú hodnotu, zo strany štátu nebolo adekvátne ekonomicky podporené. Aj keď sme sa o granty riadne uchádzali, finančná pomoc prišla len symbolická alebo žiadna.

Ekonomicky najnáročnejšou častou projektu  je samotná tlač publikácie. Pri minimálnom náklade 1.000 kusov predstavuje 14.500 eur. To je dôvod, prečo sa o finančnú podporu obraciame na verejnosť, na milovníkov fujarových  piesní, hudobných tradícií nášho ľudu a na všetkých ľudí, ktorým nie je  zachovanie nášho kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie ľahostajné.

Prispieť   20

Prispieť   100

Darček: Kniha s podpisom autora

Prispieť inou sumou

Darček: prekvapenie

Menu