FUJARY A PÍŠŤALY I.

Za tajomstvami starých majstrov

Skúsenosti pôvodných nositeľov tradícií, názory etnografov, postupy
výroby, archívne fotografie a autentické zvukové nahrávky

Kniha práve vyšla!

posolstvo knihy a odkaz autora

Kniha nech slúži budúcim generáciám ako archív s „rodnými listami“ výrobcov slovenských fujár, píšťal a nositeľov piesní. Verím, že sa stane zdrojom inšpirácie pre záujemcov, ktorí budú obrusovať ich hlas do stále čírejšej podoby a ornamentálnej výzdoby, uvedomujúc si hodnoty tohto jedinečného umenia, dedičstva našich predkov …

Marian Plavec, autor

O knihe

 • 544 farebných strán
 • viac ako 1500 autentických fotografií
 • 44 minút zvukových nahrávok starých majstrov
 • 12 rokov tvorby na kompletnej knižnej trilógii

Knižný projekt Fujary a píšťaly zahŕňa sumárny pohľad na typické ľudové hudobné nástroje Slovenska – fujary a píšťaly a ich najskúsenejších výrobcov a interpretov od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť.

Téma fujary a píšťaly Slovenska nebola u nás doteraz v takejto sumárnej, rozsiahlej a praktickej podobe spracovaná, ani knižne publikovaná. Časť publikácie tvorí história, výroba, ornamentálna výzdoba a interpretácia piesní a ich vzácni nositelia.

Ideou publikácie je zachovanie hudobného a výrobného odkazu pre ďalšie generácie. Okrem tabuliek s rozmermi pre valaské a laznícke fujary, aj pre 6-dierkové pastierske píšťaly, autor prináša reportážny vstup z prijatia fujary a fujarovej hry do UNESCO v Paríži.

Cieľom knihy je uchovanie kultúrneho dedičstva Slovenska zameraného na fenomén – fujara

Ukážky a CD

Okrem postupov výroby, životných príbehov, unikátnych fotografii je súčasťou aj CD nosič s pôvodnými nahrávkami 22 piesní, ukážok hry a rozfukov „starých“ majstrov – fujaristov.

Autor knihy

Ing. Marian Plavec

Novinár, fotograf, výrobca a inštrumentalista na vzduchozvučných ľudových hudobných nástrojoch Slovenska Ing. Marian Plavec sa narodil 9. augusta 1949 v Banskej Bystrici. Jeho celoživotný vzťah k hudobnej kultúre ľudu rodného kraja je ozvenou genetiky jeho rodov pochádzajúcich z Veľkej Lúky a Detvy na Podpoľaní.

Výrobe vzduchozvučných drevených nástrojov a interpretácii pôvodných fujarových piesní sa začal venovať po roku 1978.

Je nositeľom viacerých prestížnych ocenení.

Ocenenia autora

 • Cena Dr. L. Lenga – Instrumentum excellens, Detva,1984, 2009, 2010
 • Pocta Národného osvetového centra, Bratislava, 2014
 • Cena Pavla Tonkoviča, Bratislava, 2012
 • Majster Cechu slovenských gajdošov, Malá Lehota, 2000
 • Pamätný list primátora Detvy za hru na fujare, FSP Detva, 1988

Významné míľniky autora: 

 • Prvá samostatná výstava nástrojov, DK Ružinov, 1985
 • CD Christmas Mass/Carols, OPUS, 1985 a 1986
 • Televízny film Ako divé husi… drumbľa, trombita (réžia M. Ťapák, 2000)
 • Kniha Majstri, Výrobcovia ľud. hudobných nástrojov Slovenska, 2003
  CD Fujaristi z hlavného mesta, Akcent, 2004
 • Prezentácia fujary-dvojačky a drumble, Paríž, UNESCO, 2006
 • Publikácia Svetozár Stračina, Spomienky na hudobného skladateľa, 2010
 • Benefičný koncert na opravu kostolného organu, Tomášov, 2012
 • Zbojníkova modlitba, premiéra, Bratislava, 2014

Predchádzajúce knižné diela autora

Marian Plavec je tiež autorom týchto úspešných publikácií:

MAJSTRI
rok vydania: 2003
Náklad: vypredaný

SVETOZÁR STRAČINA
rok vydania: 2010
Náklad: vypredaný

O príprave knihy Fujary a píšťaly

Vydanie tejto publikácie bolo možné realizovať aj vďaka verejnosti, milovníkom fujarových  piesní, hudobných tradícií nášho ľudu a  podporovateľom, ktorým nie je  zachovanie nášho kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie ľahostajné.

Aj touto cestou im ďakujeme.

Objednať knihu

Cena publikácie je 65 eur. Poštovné a balné je 5 eur. 

Menu