FUJARY A PÍŠŤALY II.

Za tajomstvami výroby a tradícií

Postupy výroby, skúsenosti pôvodných nositeľov tradícií, archívne fotografie a autentické zvukové nahrávky …

Podporte vydanie knihy!

posolstvo knihy a odkaz autora

Fujara bola, je a bude
klenotom slovenských rodín,
tak ako fujarové a píšťalové piesne.
Trilógia nech slúži budúcim generáciám ako archív
s „rodnými listami“ výrobcov fujár, píšťal a nositeľov piesní.
Verím, že sa stane inšpiratívnym zdrojom pre záujemcov, ktorí budú
obrusovať ich hlas do stále čírejšej podoby a ornamentiky,
uvedomujúc si hodnoty tohto jedinečného umenia.
Prijatie fujary a fujarovej hry do UNESCO
je dôkazom životaschopnosti fujary
a generácií jej staviteľov …

Marian Plavec, autor

O knihe (II. diel)

 • 530 farebných strán
 • 1580 autentických fotografií
 • 28 autentických píšťalových ukážok a piesní na CD nosiči
 • 13 rokov tvorby na kompletnej knižnej trilógii

Knižný projekt Mariana Plavca Fujary a píšťaly pokračuje druhým dielom. Prináša názory a pohľady na dva typické ľudové vzduchozvučné hranové hudobné nástroje Slovenska od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť.

Téma fujary a píšťaly Slovenska nebola u nás doteraz v takejto sumárnej, rozsiahlej a praktickej podobe spracovaná, ani knižne publikovaná. Ideou druhého pokračovania publikácie je zachovanie výrobného a hudobného odkazu pre ďalšie generácie. Cieľom knihy je uchovanie vzácneho kultúrneho dedičstva Slovenska zameraného na fenomén – drevené hranové hudobné nástroje pastierov.

Druhý diel obsahuje profily odborníkov orientovaných na vrcholné folklórne podujatia spojené s verejnou prezentáciu hudobných nástrojov,  názory najskúsenejších výrobcov, píšťalové klenoty starých majstrov ako nástroje národnej klenotnice.

Nechýba prehľad nositeľov prestížnej Ceny Dr. L. Lenga – Instrumentum excellens z FSP v Detve z doterajších troch cyklov súťaží. Autor položil dôraz na píšťaly viacerých druhov vyrábaných rôznymi technikami a z rôznych materiálov, ako aj na jedinečnú rífovú píšťalu a spôsob jej výroby.

Prináša živý textový a fotografický vstup z prijatie fujary a fujarovej hry do UNESCO v Paríži, podobnosti s nástrojmi iných zahraničných etník, tému: žena a fujara…

Záverečné kapitoly tvoria poznatky o drevinách na výrobu fujár a píšťal, skúsenosti starších i súčasných majstrov z ich výroby ako predzvesť tretieho dielu zameraného na výrobu, výzdobu a hru.

Ukážky a CD

CD nosič s názvom Píšťaly prináša autentické nahrávky pôvodných interpretov a inštrumentalistov, bývalých pastierov a ich píšťalové piesne s typickým úvodným trojčením. Sú to: Ján Kružliak st., Peter Paciga, Ondrej Madoš, Imrich Weis, Jozef Rybár a Igor Danihel.

V treťom pokračovaní prinesieme prepisy pôvodnej hry viacerých píšťalových a fujarových piesní do notovej osnovy ďalších nositeľov tradičnej hudobnej kultúry.

Autor knihy

Ing. Marian Plavec

Novinár, fotograf, výrobca a inštrumentalista na vzduchozvučných ľudových hudobných nástrojoch Slovenska Ing. Marian Plavec sa narodil 9. augusta 1949 v Banskej Bystrici. Jeho celoživotný vzťah k hudobnej kultúre ľudu rodného kraja je ozvenou genetiky jeho rodov pochádzajúcich z Veľkej Lúky a Detvy na Podpoľaní.

Výrobe vzduchozvučných drevených nástrojov a interpretácii pôvodných fujarových piesní sa začal venovať po roku 1978.

Je nositeľom viacerých prestížnych ocenení.

Ocenenia autora

 • Majster ĽUV, ÚĽUV Bratislava, 2023
 • Cena Dr. L. Lenga – Instrumentum excellens, Detva,1984, 2009, 2010
 • Pocta Národného osvetového centra, Bratislava, 2014
 • Cena Pavla Tonkoviča, Bratislava, 2012
 • Majster Cechu slovenských gajdošov, Malá Lehota, 2000
 • Pamätný list primátora Detvy za hru na fujare, FSP Detva, 1988

Významné míľniky: 

 • Prvá samostatná výstava nástrojov, DK Ružinov, 1985
 • CD Christmas Mass/Carols, OPUS, 1985 a 1986
 • Televízny film Ako divé husi… drumbľa, trombita (réžia M. Ťapák, 2000)
 • Kniha Majstri, Výrobcovia ľud. hudobných nástrojov Slovenska, 2003
 • CD Fujaristi z hlavného mesta, Akcent, 2004
 • Prezentácia fujary, fujary-dvojačky, kostenej píšťalky a drumble, Paríž, UNESCO, 2006
 • Publikácia Svetozár Stračina, Spomienky na hudobného skladateľa, 2010
 • Benefičný koncert na opravu kostolného organu, Tomášov, 2012
 • Zbojníkova modlitba, premiéra, Bratislava, 2014
 • Desať právd o fujare, spoločná výstava, Žilina – Čičmany, 2023

Predchádzajúce knižné diela autora

Marian Plavec je tiež autorom týchto úspešných publikácií:

MAJSTRI, rok vydania: 2003, náklad: vypredaný
SVETOZÁR STRAČINA, rok vydania: 2010, náklad: vypredaný
FUJARY A PÍŠŤALY – I. diel, rok vydanie 2022, v predaji

O príprave knihy Fujary a píšťaly II.

Proces tvorby druhého dielu knihy je rozdelený do nasledovných časových míľnikov

 • Príprava obsahu knihy 2010-2023 – ukončené
 • Grafické spracovanie knihy – január až september 2023
 • Tlač knihy – október až november  2023
 • Krst knihy a umiestnenie do kníhkupectiev – december 2023

Podporiť vydanie knihy

získate medzi prvými knihu s podpisom autora

Menu