Fujary a píšťaly
I. diel

v predaji

O knihe
Knižný projekt Fujary a píšťaly zahŕňa sumárny pohľad na typické ľudové hudobné nástroje Slovenska – fujary a píšťaly a ich najskúsenejších výrobcov a interpretov od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť.

Téma fujary a píšťaly Slovenska nebola u nás doteraz v takejto sumárnej, rozsiahlej a praktickej podobe spracovaná, ani knižne publikovaná. Časť publikácie tvorí história, výroba, ornamentálna výzdoba a interpretácia piesní a ich vzácni nositelia.

Ideou publikácie je zachovanie hudobného a výrobného odkazu pre ďalšie generácie. Okrem tabuliek s rozmermi pre valaské a laznícke fujary, aj pre 6-dierkové pastierske píšťaly, autor prináša reportážny vstup z prijatia fujary a fujarovej hry do UNESCO v Paríži.

Cieľom knihy je uchovanie kultúrneho dedičstva Slovenska zameraného na fenomén – fujara

Fujary a píšťaly
II. diel

v predaji

O knihe
Knižný projekt Mariana Plavca Fujary a píšťaly pokračuje druhým dielom. Prináša názory a pohľady na dva typické ľudové vzduchozvučné hranové hudobné nástroje Slovenska od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť.

Téma fujary a píšťaly Slovenska nebola u nás doteraz v takejto sumárnej, rozsiahlej a praktickej podobe spracovaná, ani knižne publikovaná. Ideou druhého pokračovania publikácie je zachovanie výrobného a hudobného odkazu pre ďalšie generácie. Cieľom knihy je uchovanie vzácneho kultúrneho dedičstva Slovenska zameraného na fenomén – drevené hranové hudobné nástroje pastierov.

Svetozár Stračina
Spomienky na hudobného skladateľa 

O knihe

Publikácia s názvom SVETOZÁR STRAČINA je knihou spomienok na jedného z najvýznamnejších hudobných skladateľov Slovenska druhej polovice minulého storočia. Okrem odborných hodnotení muzikológov nájdete v nej úsmevné príbehy i vtipné fotografie, pretože S. STRAČINA bol nielen neopakovateľným majstrom piatich čiar, ale aj tvorcom neformálnej zábavy.

Textovo-obrazová mozaika je zložená z viac ako 120-tich postrehov priateľov, hercov, spisovateľov, lekárov, novinárov, autorov programov pre folklórne festivaly: choreografov (Lúčnica, SĽUK), vedúcich folklórnych súborov a skupín, tanečníc, speváčok, muzikantov…

Náklad je vypredaný

Majstri
Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov Slovenska

O knihe

Reprezentačná textovo-obrazová kniha MAJSTRI prináša na 440 farebných stranách fotografie a reportáže o pôvodných, doposiaľ nepublikovaných postupoch výroby ľudových hudobných nástrojov z jednotlivých regiónov Slovenska.

Kľúčovou ideou autora a samotnej knihy je: …aby všetko to krásne, po slovenskej zemi roztratené a pomaly i pozabúdané, zostalo vďaka Majstrom aspoň s časti zachované.

Autor, novinár, fotograf, inštrumentalista a výrobca v publikácii MAJSTRI spracoval 31 najstarších majstrov z jedinečnej generácie výrobcov a hráčov na rôzne ľudové hudobné nástroje. Okrem detvianskych fujár v nej predstavuje výrobcov pastierskych píšťal, gajd, husličiek, koncoviek, zvoncov, cimbalov, rífoviek, citár, gajdíc, basičiek, drumblí, kostených píšťal, rohov, korbáčov i bičov, mohutných fujár-trombít a ďalších nástrojov nášho etnika.

Náklad je vypredaný

Menu